Tài nguyên, Môi trường

Tài nguyên, Môi trường

Phản ánh khẩn

Phản ánh về hộ dân chăn nuôi gà vịt không làm chuồng trại, che chắn gây mất mỹ quan, làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Tại đường ngô sỹ liên, KĐT Nam Châu Giang, TP Phủ Lý thường xuyên hàng ngày luôn phải chịu tình trạng mùi hôi thối bốc lên từ nhà hàng xóm. Nguyên nhân do hộ gia đình tại Số nhà 5, ngõ 68 ngô sỹ liên chăn nuôi gà vịt, không làm chuồng trại, che chắn gây mất mỹ quan, làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Các hộ gia đình xung quanh hàng ngày phải ngửi mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi đã sang và phản ánh với hộ gia đình đó nhiều lần nhưng không có sự thay đổi, chúng tôi rất bức xúc. Kính đề nghị cơ quan chức năng xem xét và xử lý. Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Luật chăn nuôi năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi bao gồm: “chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường” và Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: “khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bao gồm các khu đô thị nằm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị”. Như vậy, việc hộ dân nuôi gà vịt tại khu đô thị Nam Châu Giang, phường Trần Hưng Đạo đang gây ô nhiễm môi trường là vi phạm quy định của Luật chăn nuôi 2018. Chăn nuôi ở quy mô nông hộ và tại khu vực không được phép chăn nuôi sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 14/2021/NĐ-CP. Cũng tại nghị định này, nếu chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ và vi phạm thì bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm này là buộc di dời vật nuôi, trang trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. => theo Luật chăn nuôi thì gia đình đó phải bị phạt tiền tối thiểu 2 triệu đồng và di dời vật nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi! https://stp.hanam.gov.vn/Pages/nghi-quyet-so-242021nq-hdnd-ngay-08-thang-12-nam-2021-quy-dinh-khu-vuc-thuoc-noi-thanh-cua-thanh-pho-thi-xa-thi-tran.aspx

16/01/2024 21:13 2

TP Phủ Lý

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Phản ánh về nước sinh hoạt bị bẩn gần 1 tuần nay

gia đình tôi đã thau rửa nguồn nước của gia đình 1 tuần nay mà nước vẫn bẩn, hộ gia đình khu vực đối điện cổng trường chuyên Biên Hòa, Liêm chính -Phủ Lý. Đề nghị chính quyền xử lý để người dân được đảm bảo sức khoẻ.

30/01/2024 10:24 1

TP Phủ Lý
Phản ánh bình thường

Phản ánh về việc nuôi thả gà trong khu dân cư gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường

Phản ánh về việc gia đình anh Cao Cường thôn Mễ Nội nuôi thả gà trên đất của người khác trong khu dân cư không có chuồng hợp vệ sinh, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường trong khu dân cư, đề nghị phường Liêm Chính yêu cầu hộ chăn nuôi di chuyển đàn gà đi nơi khác trả lại mặt bằng cho chủ đất và không ảnh hưởng đến môi trường trong khu dân cư!

26/01/2024 19:51

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Phản ánh về hộ gia đình nuôi gà gây mất vệ sinh môi trường, nước thải xả tràn lan, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

Hộ gia đình ông Thành bán đồ gỗ tại đường 1A, thuộc tổ dân phố Hồng Phú phường Thanh Châu, có nuôi gà phía sau nhà, quay ra mặt hồ Hồng Phú, gà gây mất vệ sinh môi trường. Nước thải phân gà xả tràn lan, bốc mùi, hôi thối, ảnh hưởng đến hộ liền kề. Theo qui định của Tỉnh, đây là địa bàn không được nuôi gia súc. Đề nghị lãnh đạo UBND thành phố xử lý dứt điểm tình trạng trên, do sự việc này đã được phản ảnh trực tiếp với UBND phường Thanh Châu, phản ánh trên hệ thống phản ảnh hiện trường.

22/01/2024 14:12

47 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Phản ánh khẩn

Phản ánh về hộ dân chăn nuôi gà vịt không làm chuồng trại, che chắn gây mất mỹ quan, làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Tại đường ngô sỹ liên, KĐT Nam Châu Giang, TP Phủ Lý thường xuyên hàng ngày luôn phải chịu tình trạng mùi hôi thối bốc lên từ nhà hàng xóm. Nguyên nhân do hộ gia đình tại Số nhà 5, ngõ 68 ngô sỹ liên chăn nuôi gà vịt, không làm chuồng trại, che chắn gây mất mỹ quan, làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Các hộ gia đình xung quanh hàng ngày phải ngửi mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi đã sang và phản ánh với hộ gia đình đó nhiều lần nhưng không có sự thay đổi, chúng tôi rất bức xúc. Kính đề nghị cơ quan chức năng xem xét và xử lý. Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Luật chăn nuôi năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi bao gồm: “chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường” và Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: “khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bao gồm các khu đô thị nằm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị”. Như vậy, việc hộ dân nuôi gà vịt tại khu đô thị Nam Châu Giang, phường Trần Hưng Đạo đang gây ô nhiễm môi trường là vi phạm quy định của Luật chăn nuôi 2018. Chăn nuôi ở quy mô nông hộ và tại khu vực không được phép chăn nuôi sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 14/2021/NĐ-CP. Cũng tại nghị định này, nếu chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ và vi phạm thì bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm này là buộc di dời vật nuôi, trang trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. => theo Luật chăn nuôi thì gia đình đó phải bị phạt tiền tối thiểu 2 triệu đồng và di dời vật nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi! https://stp.hanam.gov.vn/Pages/nghi-quyet-so-242021nq-hdnd-ngay-08-thang-12-nam-2021-quy-dinh-khu-vuc-thuoc-noi-thanh-cua-thanh-pho-thi-xa-thi-tran.aspx

16/01/2024 21:13 2

TP Phủ Lý
Phản ánh bình thường

Phản ánh về hộ dân nuôi gà phía sau nhà gây ô nhiễm môi trường , ảnh hưởng đến cuộc sống của hộ liền kề

Nhà ông Thành bán đồ gỗ mặt đường 1A, nuôi gà phía sau nhà quay ra mặt hồ Hồng Phú phường Thanh Châu, gây ô nhiễm môi trường , ảnh hưởng đến cuộc sống của hộ liền kề

08/01/2024 08:56

Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm